Silkens veje

Natursilke spindes af silkesommerfuglenes larver. Førend larven forpupper sig, spinder den et hylster - en kokon af silketråde - udenom sig selv, som den forpupper sig inden i. Fra puppe udvikler larven sig til den voksne silkesommerfugl.

Det er velkendt, at silkestof oprindelig kom fra Kina ad silkevejene gennem Asien. Mindre kendt er den store betydning silkeproduktion og handel har haft i Europa. Den sydeuropæiske silkeavl har i perioder været omfattende.

I Danmark har vi brugt silke i ca. 1000 år, og adskillige danskere har siden Christian 4.s tid forsøgt sig med at dyrkning af silkelarver og med at spinde og væve silketråde.

Silketøj og silkehandel var i årtusinder forbeholdt magthaverne og deres familier. Silkelaverne derimod blev dyrket af fattige bønder, som ved omhyggeligt ekstra-arbejde kunne forbedre deres levestandard.

Den mekaniserede silkeproduktion blev organiseret i 1700-1800-tallet. Som i tekstilindustrien i øvrigt var der ofte tale om heldagsarbejde, som medførte nedslidning og alvorlige sygdomme hos arbejderne, af hvilke mange var børn og helt unge mennesker.

Kilde: Silkens veje. Gamle tråde og nye netværk. Af Ole Zethner og Rie Koustrup. Forlag Koustrup og Co.

Vil du læse mere om silke og dens rejse gennem tiden, kan ovenstående bog varmt anbefales. Bogen kan købes på www.koustrupco.dk.